Over ons

Stichting Haarlem Ateliers biedt deelnemers de mogelijkheid om zich in groepsverband te ontwikkelen op cultureel gebied.

We zijn een samenwerkingsverband van verschillende groepen waarvan enkele al bijna 50 jaar bestaan. We beschikken over drie atelier-ruimtes, geschikt voor beeldhouwen en schilderen.

Sommige groepen werken onder professionele begeleiding, andere volledig zelfstandig. De insteek is flexibel van opzet zodat iedereen zich op zijn eigen niveau, eigen tempo en naar eigen inzet kan ontwikkelen.

Onze stichting wordt gerund door een onbezoldigd bestuur. De contributiebijdragen van elke deelnemer zijn nodig om huur, docent en een klein bedrag aan algemene kosten te dekken zoals bank, verzekering en periodieke huur van expositieruimte.

Bestuur
Jos Catau, voorzitter – joscatau.ha@yahoo.com
Marleen van Uchelen, secretaris – marleen.ha@yahoo.com
Danielle Leentjens, algemeen – schilders.ha@yahoo.com
Willemien Kniest, algemeen – schilders.ha@yahoo.com
Jaap Plas, algemeen – jaap.ha@yahoo.com